Energifabriken
Kund: Energifabriken
Uppdrag: Logotyp och grafisk profil.
Energifabriken distribuerar och säljer 100% förnybara bränslen. Företaget ägs och drivs av tre lantbrukarfamiljer i Östergötland. Under 2018 och 2019 hände mycket i företaget och i samband med det uppdaterades företagets varumärkesstrategi. Utifrån detta fick jag i uppdrag att ta fram en ny logotyp och grafisk profil till företaget.
Målet med den nya logotypen och grafiska profilen var att stärka Energifabrikens position som ett ledande företag inom kategorin ”100% förnybara bränslen”. Utifrån inledningsbokstaven ”e” skapades en symbol som ger associationer till rörelse och ett cirkulärt och miljömedvetet tankesätt.
För att förstärka att Energifabriken jobbar med hållbarhet består färgpaletten av fyra nyanser av grönt. Bildspråket består av två delar - ett som visar människor och miljö, där bilderna har rena färger och är fotograferade i naturligt ljus. Det andra visar på teknik och innovation, dessa bilder används alltid i grönskala. Kombinationen av dessa två bildmanér skapar ett unikt visuellt intryck, som ger en stark känsla för varumärket.
Foto: Fotograf Satu

Fler projekt

Back to Top